До уроку 5 кл


Моя поштова скринька gerlarisa@gmail.com або larisa_gerasimovich@ukr.net - надсилайте свої домашні завдання. Чекаю.

Навчання в Інтернеті

Тест. Пошук інформації в мережі Інтернет Тест. Пошук відомостей в Інтернеті
Тренажер з математики Клавіатурний тренажер
Музей природознавства

https://miksike.net.ua/
Тема 1. Інформаційні процеси та системи. Відкрий підручник Тут.
Урок 1 Тема уроку. Безпека життєдіяльності при роботі з комп'ютером. Інформація, дані, повідомлення. Інформаційні процеси.
Домашнє завдання.
1. Опрацювати параграф 1.1.підручника - уважно прочитати
2. Відкрити посилання -Інформація, дані, повідомлення. Інформаційні процеси.-переглянути, виконати завдання(після перегляду)
3. Виконати завдання сторінка 15 №5,6 - письмово в зошит
Можна пройти тест(за бажанням)
Урок 2 Тема уроку. Інформаційні системи. Апаратна і програмна складові інформаційної системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини. Домашнє завдання:
Опрацювати параграф 1.2
Виконай тест
Урок 3 Тема уроку. Комп'ютери та їх різновиди Виконати тест
Домашнє завдання.
Опрацювати параграф 1.3
Дайте відповіді на запитання с.32 (усно)
Урок 4Тема уроку. Складові комп'ютерів та їх призначення Виконати завдання 1
Виконати завдання 2
Домашнє завдання:
Опрацювати параграф 1.4
Виконати завдання №6, 7. стор. 42.
Урок 5Тема уроку.Операційна система та її інтерфейс.
Виконати тести
Домашнє завдання:
Опрацювати параграф 1.5
Урок 6Тема уроку. Створення файлів. Перейменування, переміщення та відновлення папок та файлів.
Виконати тест
Домашнє завдання:
Опрацювати параграф 1.6
Урок 7Тема уроку.Практична робота №1. "Операції над папками, файлами, ярликами"
Виконати тест
Домашнє завдання:
Повторити параграф 1.6

Тема 2. Мережеві технології та Інтернет

Урок 8
_._.2_
Тема уроку. Комп'ютерні мережі. Локальна комп'ютерна мережа. Використання мережевих папок
Домашнє завдання.
1. Опрацювати параграф 2.1.підручника - уважно прочитати
Намалювати схему локальної комп. мережі класу
Урок 9
_._.2_
Тема уроку. Пошук інформації в Інтернеті. Завантаження даних з Інтернету
Домашнє завдання.
1. Опрацювати параграф 2.2.підручника - уважно прочитати
Завантажити з Інтернету відомості про 5 найкрасивіших міст України.
Урок 10
_._.2_
Тема уроку. Пройти тест Критичне оцінювання інформації, отриманої з Інтернету
Домашнє завдання.
1. Опрацювати параграф 2.2.підручника - уважно прочитати
Підготуватися до тестування
Урок 11
_._.2_
Тема уроку.Безпечне користування Інтернетом. Безпека в Інтернеті Авторське право. Завантаження даних з Інтернету.
Домашнє завдання.
1. Опрацювати параграф 2.3.підручника - уважно прочитати
Виконати завдання №8 ст.85.
Урок 12
_._.2_
Тема уроку.Використання мережі Інтернет для навчання
Пройти тест_ Домашнє завдання.
1. Опрацювати параграф 2.1.підручника - уважно прочитати
Урок 13
_._.2_
Тема уроку. >

Тема 3. Опрацювання текстових даних


Урок 14
Урок 15 Тема уроку. Форматування тексту Опрацювати §3.3. Виконати інтерактивні вправи:
Форматування тексту
Форматування символів та абзаців
Редагування та форматування тексту
Панелі інструментів форматування
Урок 16
17.01.22
Тема уроку.Однорівневі списки. Опрацювати параграф 3.4.
Виконайте завдання №3,№ 2 с. 130 Інтерактивна вправа
Види списків
Урок 17

Розділ 4. Алгоритми та програми


Урок 15
11.01.21
Тема уроку.Виконавці алгоритмів та їхні системи команд. Програма. Середовище опису й виконання алгоритмів. Опрацювати параграф 4.1.Завдання на платформі Teams
Урок 16
18.01.21
Тема уроку.Способи опису алгоритму. Лінійні алгоритми. Опрацювати параграф 4.1.Завдання на платформі Teams
Урок 17
25.01.21
Тема уроку.

Складання та виконання лінійних алгоритмів. Практична робота 4.

Опрацювати параграф 4.2.Завдання №6, №9 с.176-177
Урок 18
01.02.21
Тема уроку. Використання різних образів виконавця і різних виконавців у проектах Scratch Домашнє завдання: опрацюй відеоуроки
Використання рiзних образiв рiзних виконавцiв у проектах Scratch 2. Задача 1
Відкрий Задача2
Урок 19
08.02.21
Тема уроку. Алгоритми з повторенням Опрацювати параграф 4.4.
Опрацювати відеоурок
Урок 20
15.02.21
Тема уроку.
Урок 21
22.02.21
Тема уроку. Алгоритми з розгалуженням Задача 1
Задача 2
Опрацювати параграф 4.5, Намалювати у зошит блок-схеми с.194, с. 195
Урок 22
01.03.21
Цикли з передумовоюТема уроку. Домашнє завдання:опрацювати параграф 4.6
Урок 23
12.03.21
Тема уроку.Практична робота №6 с.206 Домашнє завдання:
Параграф 4.6 c. 203-206

Пошук даних в мережі Інтернет


Безпека в Інтернеті


Тест. Пошук інформації в Інтернеті
Завантаження даних з Інтернету
Тема3. Опрацювання текстових даних
Створення та редагування текстового документу
Операції з фрагментами тексту
Вставлення графічних зображень в текстовий документ
Додавання, редагування та форматування таблиць в текстових документах.

Немає коментарів:

Дописати коментар