До уроку 9 кл


Підручник інформатика 9 клас

Тема 1. Програмне забезпечення та інформаційна безпека
Підручник інформатика 9 клас

Урок 1 Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Класифікація програмного забезпечення. Операційні системи, їхні різновиди. Драйвери. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення.

Урок 2 Інструктаж з БЖД. Стиснення та архівування даних. Види стиснення даних. Архіватори. Типи архівних файлів. Резервне копіювання даних. Операції над архівами. Практична робота 1. Архівування та розархівування даних.

Урок 3 Інструктаж з БЖД. Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних.

Урок 4 Інструктаж з БЖД. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними. Домашнє завдання:
Урок 5 Інструктаж з БЖД. Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Захист від спаму. Домашнє завдання:
Урок 6 Інструктаж з БЖД. Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних. Домашнє завдання:
Урок 7 Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера. Тематичне оцінювання. Домашнє завдання:

Комп'ютерна графіка

3-D графіка


Домашнє завдання
Виконати с.50-51
Практична робота2 Матеріали та графічна текстура
Урок 1 Тривимірна графіка. Класифікація програм для роботи з тривимірною графікою, ст.44-53
Урок 2 Редактор 3D-графіки Blender. Додавання тривимірних примітивів. Переміщення, масштабування, обертання об’єктів. Принципи тривимірної навігації Домашнє завдання
Урок 3-D графіка Домашнє завдання
Вивчити п.8.1с.227
Урок 3D. Рахівниця
3D. Драбина 2.3.3
3D. Сніговик
Домашнє завдання
Вивчити п.8.2с.227
Урок
16.12.20
Опрацювання векторних графічних зображень Домашнє завдання
Вивчити п.8.3с.227
Урок №
21.12.20
Практична робота.Створення складених векторних зображень Домашнє завдання
Вивчити п.8.4с.227. Створіть векторне зображення згідно зразка. №2 а,б,г,е
Тривимірна графіка 3-D графіка_сайт
Знайомство з програмою Blender Вершини, грані, ребра
Урок 23_12_ Практична робота "Будинок" Моделювання простих об'єктів_24_12_21


Тема 3.

Встановлення програми Lazarus

Тема 1.Опрацювання табличних даних

Урок 1 Інструктаж з БЖД. Абсолютні, відносні, й мішані посилання на комірки та діапазон комірок Вивчити конспект.Абсолютні, відносні, й мішані посилання на комірки
Урок 2 Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці. Практична робота "Розв'язування задач на обчислення" Презентація.Встановлення параметрів до сторінок
Практична робота1
Файл-заготовка до Пр№1
Урок 3 Призначення й використання математичнх, статистичних функцій табличного процесора Параграф 7.1 Функці
Урок 4 Призначення й використання логічних функцій табличного процесора Підпучник Excel в мережі. Логічні ф-ції
Урок 5 Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграм.
Урок 6 Використання математичних, логічних та статестичних функцій табличного процесора. Умовне форматування. Практична робота. Пройти тест 24_8кл
Логічні функції табличного процесора
Урок 7 Упорядкування даних у таблицях.
Урок 8 Автоматичні та розширені фільтри
Урок 9 Проміжні підсумки. Умовне форматування. Проміжні підсумки
Урок 10 Практична робота №3 "Упорядкування даних у таблицях.Автоматичні та розширені фільтри Повторити конспект уроку
Урок 11 Розв'язування задач із фізики та математики засобами табличного процесора
Урок 12 Проект_1
Проект_2
Проект 3
Проект_4
Урок 13 Розв'язування логічних задач засобами табличного процесора
Урок 14

Посібник. Основи Бази даних

Урок 1 Поняття бази даних Домашнє завдання
Вивчити п.1.1 с.3-6(Посібник)
Урок 2 Поняття системи керування базами даних(СКБД), їх призначення Домашнє завдання
Вивчити п.1.5 с.17-19(Посібник)
Урок 3 Реляційні бази даних, їхні об'єкти Домашнє завдання
Вивчити п.1.2 с.7-10(Посібник)
Створити БД Skola стор.25
Урок 4 Ключі. Зовнішні ключі. Визначення типу зв'язку. Домашнє завдання
Вивчити п.2.3 с.28-30(Посібник)
Урок 5 Створення таблиць Домашнє завдання
Вивчити п.2.1 с.20-22(Посібник)
Створити БД biblioteka стор.41 (пр1)
Урок 6 Введення і редагування даних різних типів.
Виконати тест
Домашнє завдання
Вивчити п.2.4 с.33-(Посібник)
Урок 7 Впорядкування, пошук і фільтрування даних. Домашнє завдання
Вивчити п.2.5 с.37-(Посібник)
Урок 8 Запити на вибірку даних Домашнє завдання
Вивчити п.3.1 с.44(Посібник)Завдання для самостійного виконання(1,2,3,4)
Урок 9 Виконання індивідуальних навчальних проектів(БД). Запити на вибірку даних. Домашнє завдання
Вивчити п.3.2 с.47(Посібник)
Урок 10. Виконання індивідуальних навчальних проектів(БД) Домашнє завдання
Комп'ютерні публікації.
Комп'ютерні публікації
Практична робота "Створення простих комп'ютерних публікацій
Створення буклета

Табличні величини

Урок
25/01/22
Повторення: Лінійні алоритми Проек оформити у зошит: форма+ програмний код
Розгалуження
Цикли_1 Повторення Цикли з лічильником Цикл з передумовою
While_do
Цикли_2


Урок 1 Презентація до уроку1. Табличні величини. Поняття табличної величини.
Відеоурок Табличні величини
Поняття табличної величини. Відкрити Робота з комп'ютером Домашнє завдання у презентації

Урок 2 Тема уроку. Введення та виведення табличних величин. Елемент керування «багаторядкове текстове поле». > Елемент керування. Багаторядкове текстове поле.

Урок 3 Тема уроку.Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам, пошук заданого елемента. >Алгоритми опрацювання табличних величин
Обчислення суми значень і кількості елементів табличної величини.
Урок 4 Тема уроку. Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням Відображення даних у табличній формі

Урок 5 Тема уроку. Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням. >

Урок 6. Тема уроку. Практична робота 6. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування. Практична робота №6. Знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами
Урок 7.
22/02/21
Тема уроку. Практична робота 7. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування. Практична робота №7. Пошук значень у табличній величині.
Практична робота №7 _Дз. на Teams
Урок 8 Тема уроку.Розв’язування компетентнісних задач.
Табель
Черга. < br> Умова завдання "Черга"
Урок 9
01.03.21
Тема уроку.Алгоритми опрацювання табличних величин Тематичне оцінювання.
Урок 10
03.03.21
Тема уроку.Повторення. Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування. Домашнє завдання: створити власний малюнок засобами графічних примітивів
Урок 11
10.03
Тема уроку.Повторення.Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних. Для тих, хто пропустив уроки. Уважно переглянути.
Урок 12
29.03
Тема уроку.Складання та виконання проектів з графічними примітивами.Створення анімації. домашнє завдання
Результати проекту надіслати скриншотами
Урок 13
31.03
Тема уроку. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою примітивів
Урок 19_05_21 Тема уроку.Виконання спільного проекту група1.
Тема уроку.Виконання спільного проекту група_2
Тема уроку.Виконання спільного проекту група_3
Урок 23_05_21 Види шкідливого програмного забезпеченняТема уроку.
Урок 12 Тема уроку.

Навчальні проекти
Сайт учениці 9-В Тетюшевої Анастасії Сайт учениці 9-В Чугай Катерини
Сайт ученя 9-Б Бойко Владислава Сайт Потапова Артема
Презентація Сайт учениці 9-Б Забабуріної Анни
Сайт учня 9-А Кострова Микити
Сайт учня 9-А класу Плахотного Владислава Сайт учениці 9-А Меркулевської Альбіни
Сайт учениці 9-А Ніколенко Софії
Тест_2_____ Тест_3_____- тест_4_____
Інформатика для всіх

Немає коментарів:

Дописати коментар