До уроку 11-х кл.


Правила поведінки та безпеки життєдіяльності в комп'ютерному класі


Інтерактивна вправа "Правила поведінки та БЖД в комп'ютерному класі"

Посібник. Бази даних. Модуль для учнів 10-11 класів (Рівень стандарту) автор В.Д.Руденко


Вибірковий модуль Бази даних

13.02.24
Урок 1 Поняття бази даних.Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних. Виконати тест
Урок 2 Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних. Виконати тест
Урок 3 Проектування баз даних. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. Модель «сутність-зв’язок» предметної області. Домашня робота
Вивчити п. 1.3 с.11-14.(Посібник БД)
Створити власну модель "сутність-зв'язок" вибраної вами предметної області
Урок 4 Бази даних в інформаційних системах. Домашня робота
Вивчити п. 1.4 с.14-16.(Посібник БД)
Урок 5 Основні відомості про СУБД Access Домашня робота
Вивчити п. 1.5 с.17-19.(Посібник БД)
Урок 6 Створення й уведення структури таблиць. Поняття таблиці, поля, запису. Властивості полів, типи даних. Домашня робота
Вивчити п. 2.1 с.20-24.(Посібник БД)
Урок 7 Модифікація структури таблиць Домашня робота
Вивчити п. 2.2 с.25-27.(Посібник БД)
Урок 08.10.21 База даних "Ветлікарня" Україна
Урок 16.02.21 Призначення, основні поняття та терміни мови SQL Домашнє завдання: читати параграф 6.2, 6.1(посібник)
Урок 18.02.21 6.3. Запити з умовою. Групування запитів Домашнє завдання: Читати параграф 6.3(посібник)
Урок 23.02.21 Створення головної кнопкової форми_1
Сутність імпорту та експорту даних
Домашнє завдання: Опрацювати параграф 7.1, с.100
Урок 25.02.21 Імпорт об’єктів з однієї бази даних в іншу. Домашнє завдання: Опрацювати параграф 7.2, с.103
Урок _.04.21 Відео Кнопкова форма
Урок 23.12.21

Завдання на 23_12_21. Створення запитів мовою SQL

Вивчити параграф 6.2 с.94-97
Урок _.04.21

Вибірковий модуль "Інформаційна безпека


Урок 1
Основні поняття в області безпеки інформаційних технологій. Місце і роль автоматизованих систем в управлінні бізнес-процесами. Основні причини загострення проблеми забезпечення безпеки інформаційних технологій Домашня робота: Надіслати посилання на пошту
Урок 2
Урок 3
Урок 4
Запити на вибірку

Немає коментарів:

Дописати коментар