До уроку 8 кл

Тема. Алгоритми та програми

Урок 1 Тема. Сучасні мови програмування с.148-с.149
Дз. Заповнити Робочий аркуш
Комп’ютерні програми і мови програмування
Виконати тест №1 - в класі.
Популярність мов програмування у світі
Рейтинг мов програмувань в Україні
Урок 2 Інструктаж з БЖД. Поняття об’єкта в мові програмування, його властивостей і методів. Графічний інтерфейс, основні компоненти програми з графічним інтерфейсом. с.150-с. 160
Урок 3 Інструктаж з БЖД. Обробники подій, пов’язаних з елементами керування. с.160 -с.165 Середовище програмування
Урок 4 Інструктаж з БЖД. Засоби створення і редагування проекту Середовище мови програмування Lazarus
Виконати тест №2
Урок 5 Події. Обробники подій

Урок 6 Обробники подій. Практична робота 8.
Урок 7 Елемент керування "Кнопка"
Урок 8 Елемент керування "Напис"
Урок 12 Тестування проекту
Урок 23.12_21

Увага! Завдання практичної роботи 12.

Практичну роботу оформити у зошит і залишити на перевірку. Проект попереднього уроку відкрити та продовжити. Ваші проекти у папці 8_мі класи


Створення та публікація веб-ресурсів

8-Б клас спільна таблиця
Документ 8-Б
8-А клас спільна таблиця
Форма. Тести

Тема. Кодування даних та апаратне забезпечення


Урок 1 Тема уроку.Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Опрацювання даних як інформаційний процес.
Опрацювання даних як інформаційний процес Кодування та декодування повідомлень.
Домашнє завдання:Опрацювати параграф 1.1
Виконати завдання с.9 №11(б,в,г), №8, №4

Правила ТБ
Штрихове кодування
Урок 2 Тема уроку.Кодування символів.
Кодування символів_1
Домашнє завдання:Опрацювати параграф 1.2
Виконати завдання с.15 № 2, №3, №6

Завдання1
Урок 3 Тема уроку.Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних. Домашнє завдання:
Виконай тест1. Кодування даних
Урок 4 Тема уроку.Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої. Домашнє завдання:
Виконати тест 2. Архітектура ПК
Урок 5 Тема уроку.Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання. Домашнє завдання:
Урок 6 Тема уроку.Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу. Тематичне оцінювання. Домашнє завдання:

Опрацювання текстових даних

Урок 1 Тема уроку.Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки. Домашнє завдання:Опрацювати параграф 1.2
Виконати завдання

Урок 2 Тема уроку.Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі. Домашнє завдання:Опрацювати параграф 1.2
Виконати завдання

Урок 3 Тема уроку.Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі. Домашнє завдання: Опрацювати параграф 3.3
Виконати завдання

Урок 4 Тема уроку.Створення редагування та форматування графічних об'єктів у текстовому документі
Структура документа
Домашнє завдання:Опрацювати параграф 3.3
Виконати завдання

Урок 23.02.21 Тема уроку.Структура документа. Розділи. Колонтитули. Стильове оформлення абзаців Домашнє завдання:Опрацювати параграф 3.5
Виконати завдання

Урок Тема уроку. Як додати нумерацію сторінок НЕ з першої сторінки Домашнє завдання:
Виконати завдання 24.02_21_Структура документу

Урок Тема уроку. Створення алфавітного покажчика Домашнє завдання:
Виконати завдання

Урок Тема уроку. Домашнє завдання:
Виконати завдання


Створення та публікація веб-ресурсів

Урок Тема уроку.Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології Домашнє завдання: Поняття персонального навчального середоаища. Хмарні технології.
Виконати завдання

Урок Тема уроку. Домашнє завдання:
Виконати завдання

Опрацювання об'єктів мультимедіа
Урок Домашнє завдання:
Урок Тема уроку.Програма редактор відео файлів Домашнє завдання:
Виконати завдання

Урок Домашнє завдання:
Урок Домашнє завдання:
Урок Домашнє завдання:
Урок Домашнє завдання:
Опрацювання даних

Немає коментарів:

Дописати коментар